Žūrijas priekšsēdētajs

 Latvijas Būvnieku asociācija Normunds Grīnbergs

Žūrija

Organizācijas nosaukums Pārstāvji
Būvmateriālu ražotāju asociācija Leonīds Jākobsons
Andris Plociņš
Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome Maija Križmane
Andris Veinbergs
Latvijas Ainavu arhitektu biedrība Madara Markova
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija Normunds Tirāns
Matīss Apsītis
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” Zigmārs Brunavs
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija Vilnis Krēsliņš
Latvijas Ģeotehniķu savienība Kaspars Bondars
Latvijas Pašvaldību savienība Dace Medniece
Maija Geidāne
Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība Aivars Brambis
Egīls Dzelzītis
Transportbūvju inženieru asociācija Jānis Rāzna
Elmārs Daniševskis
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija Guntars Maļina
Rīgas Tehniskā universitāte Mārtiņš Vilnītis
Ineta Geipele
Uģis Bratuškins
Latvijas Lauksaimniecības universitāte Juris Skujāns
Sandra Gusta
Arturs Lešinskis
Latvijas Būvinspektoru un būvuzraugu asociācija Juris Mellēns
Būvniecības valsts kontroles birojs Jānis Palamarčuks
Latvijas Būvinženieru savienība Artis Dzirkalis
Vija Gēme
Juris Skalbergs
Latvijas Būvnieku asociācija Egils Emersons