Skates „Gada Labākā Būve Latvijā 2017” žūrijas komisija

Organizācijas nosaukums Nr Pārstāvji
Būvmateriālu ražotāju asociācija 1 Leonīds Jākobsons
2 Andris Plociņš
BVKB 3 Jānis Palamarčuks
4 Vadims Goremikins
Latvijas Ainavu arhitektu biedrība 5 Madara Markova
6 Daiga Zigmunde
Latvijas būvinspektoru un būvuzraugu asociācija 7 Juris Mellēns
Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija 8 Normunds Tirāns
9 Kaspars Kurtišs
Biedrība “Latvijas Ceļu būvētājs” 10 Andris Bērziņš
11 Monta Berga
Latvijas Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija 12 Vilnis Krēsliņš
Latvijas Ģeotehniķu savienība 13 Kaspars Bondars
14 Anita Grīnfelde
Latvijas Pašvaldību savienība 15 Dace Medniece
16 Maija Geidāne
Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība 17 Aivars Brambis
18 Dainis Ģēģers
Transportbūvju inženieru asociācija 19 Inese Tamane
20 Elmārs Daniševskis
Latvijas Inženierkonsultantu asociācija 21 Guntars Maļina
Rīgas Tehniskā universitāte 22 Mārtiņš Vilnītis
23 Ineta Geipele
24 Uģis Bratuškins
Latvijas Lauksaimniecības universitāte 25 Ulvis Skadiņš
26 Sandra Gusta
Latvijas Būvinženieru savienība 27 Artis Dzirkalis
28 Vija Gēme
29 Juris Monvīds Skalbergs
Tehnisko ekspertu asociācija 30 Sandris Liepiņš
31 Aleksandrs Babra
LNPAA Latvijas namu Pārvaldītāju un Apsaimniekotāju asociācija 32 Ģirts Beikmanis
33 Juris Vidžis
Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome 34 Normunds Mitko
35 Maija Križmane
Latvijas Arhitektu savienība 36  Guntis Grabovskis
37  Vilnis Šlars
Latvijas Būvnieku asociācija 38 Normunds Grinbergs
39 Egils Emersons
40 Pēteris Blūms
Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA 41 Artūrs Lešinskis