VUGD depo ēkas un palīgēkas nojaukšana un jaunbūve Apē

PUBLISKĀ JAUNBŪVE

Adrese: Dzirnavu iela 2A, Ape, Apes novads

Pasūtītājs: Nodrošinājumu valsts aģentūra – Ēriks Ivanovs, Antoņina Virčenko

Projekta autori: SIA „Sestais stils” – Ēriks Zīle; AS „Komunālprojekts” – Aleksandrs Čiņajevs

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „RERE Būve” – Valdis Koks, Arvis Mūrnieks

Būvuzraugs: PS „Akorda un KPR”- Pēteris Gudrinieks

Projektētāji – konstruktori: SIA „Sestais stils” – Ēriks Zīle; AS „Komunālprojekts” – Aleksandrs Čiņajevs, Raisa Dmitrijeva, Sergejs Lasinskis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Ozolmājas”; SIA „ASE”; SIA „Pristis”, SIA „Fonsterprof”