Viļakas ielas pārbūve no pilsētas robežas līdz Atbrīvošanas alejai Rēzeknē

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: Rēzeknes pilsētas dome

Projekta autors: SIA “Belss”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “Ceļi un tilti”

Būvuzraugs: SIA “Isliena V”

Projektētāji – konstruktori: Didzis Dāle

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Ceļi un tilti”