Viesnīca Rīgā

PĀRBŪVE

Adrese: Aspazijas bulvāris 22, Rīga

Pasūtītājs: SIA „Mira-G”

Projekta autors: SIA „Arhiidea” – Mārtiņš Hermansons, Andris Rubenis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Abora”

Būvuzraugs: Sandris Paplavskis

Projektētājs – konstruktors: SIA „Arra” – Raimonds Vilmanis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Biant” – Mihails Kramarenko; SIA „DTG” – Jānis Lizanders; SIA „Dati Group” – Andis Kublinskis; SIA „Ionica”- Aleksandrs Golubovs; SIA „PFS Serviss Aigars Melnalksnis; SIA „Dacor” – Andris Jansons; SIA „Rauko”- Jānis Korsukovs; SIA „Novembri” – Maksims Behmans; SIA „Dans Jansons būve” – Dans Jansons; SIA „Resev INC.” – Andrejs Andersons; SIA „Monolīts Sag” – Sergejs Ignatjevs