Viesnīca Rīgā

PĀRBŪVE

Adrese: Kaļķu iela 20, Rīga

Pasūtītājs: SIA „Kalku 20” – Jevgēnijs Nahmans

Projekta autors: SIA „Arhitektu sabiedrība”; autoruzraudzība SIA „Firma L4”- Vēsma Lukstiņa, Kristīne Ozoliņa

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Merks” – Zigmunds Urtāns, Helmuts Ritums, Artūrs Serebreņickis, Jana Gerasimova

Būvuzraugs: SIA „Dromos” – Uģis Matvejs

Projektētāji – konstruktori: Aldis Grasmanis; interjera dizains Elisabetta de Strobel

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „UPPE”- Aldis Cimermanis; SIA „KDW Werke” – Kārlis Kezis; SIA „Target Industrial Corporation”- Aleksandrs Tkačovs; SIA „ALS Būve”- Aleksejs Dzjuba; SIA „Basic Plus”- Gunārs Priževoits