Viesnīca Rīgā

PĀRBŪVE

Adrese: Raiņa bulvāris 5 un Raiņa bulvāris 6

Pasūtītājs: SIA „6.dimensija”

Projekta autors: SIA „SARMA & NORDE arhitekti”

Galvenais būvuzņēmējs: projekta vadība A/S „Integral Management Group”, ģenerāluzņēmējs SIA „IMG Constructor”

Būvuzraugs: SIA „Būve un būvsistēmas” – Česlavs Leonards Zarakovskis

Projektētāji – konstruktori: SIA „SARMA & NORDE arhitekti” – Oskars Vēveris, Aija Lismane, Didzis Valciņš

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Lafivents”; SIA „Jumiks Construction & Maintenance”; SIA „Telekomserviss”; SIA „Latinwest”; A/S „UGRA”, A/S „DHB”; SIA „Būvbalta”; SIA „Gika-D”; SIA „Wood ART.lv”; AS „Standard” (Igaunija)