Viesnīca «Kuršu krogs» Lībagu pagastā, Talsu novadā

Pārbūve

Adrese: “Kuršu krogs”, Mācītājmuiža, Lībagu pagasts, Talsu novads
Pasūtītājs: SIA “Kuršu krogs”
Projekta autors: SIA “Smilšu pilis” – Ainārs Kļaviņš
Galvenais būvuzņēmējs un galvenais darbuzņēmējs: SIA “Stats” – Vilnis Mālmeisters
Būvuzraugs: Andris Girniuss

Foto galerija