Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis - Vecpiebalga - Madona posma 2,14. – 8,02.km pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: SIA “E. Daniševska birojs” – Inese Beitāne

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “8CBR”

Būvuzraugs: AS “Ceļuprojekts”

Projektētāji – konstruktori: SIA “E. Daniševska birojs”

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Woltec”, SIA “Ū.K.A”