Valsts reģionālā autoceļa P30 Cēsis – Vecpiebalga – Madona km 38,00 – 49,00 (posma Brežģu kalns – Vecpiebalga) pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: AS „Ceļuprojekts”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „8 CBR”

Būvuzraugs: SIA „Firma L4”

Projektētājs – konstruktors: AS „Ceļuprojekts” – Ivo Pāss, Raitis Alksnis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „8 CBR” – Jānis Mellenbergs