Valsts reģionālā autoceļa P128 Sloka – Talsi posma 24,48 – 32,02 km pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: SIA „pro CAD”

Galvenais būvuzņēmējs: STRABAG SIA

Būvuzraugs: AS „Ceļuprojekts” – Sandis Feldmanis

Projektētāji – konstruktori: Ilmārs Gorda, Lāsma Dzintare

Galvenie darbuzņēmēji:  SIA „Roadeks”, SIA „Būvenergo A”, SIA „KMK Projekts”, SIA „AKACIJA.LV”