Valsts reģionālā autoceļa P120 Talsi - Stende - Kuldīga posma 1.56km - 10.91km pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi” – projekta vad. Armands Zvaigzne

Projekta autors: SIA „Vertex projekti”; SIA „Inženieru birojs Kurbada tilti”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Saldus ceļinieks”

Būvinženieris: SIA „Firma L4” – Aleksejs Ivanovs

Būvuzraugs: SIA „Firma L4” – Mārtiņš Brūvers

Projektētājs – konstruktors: SIA „Vertex projekti” – Jānis Vasaraudzis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Saldus ceļinieks” – Edgars Brūveris, Janeks Osipovs; SIA „Talce” – Andris Dēliņš, Māris Petrovs; SIA „Aizputes ceļinieks” – Janeks Lazarenoks; SIA „Rīgas tilti” – Arvis Kuģis; SIA „KMK projekts” – Toms Turks; SIA „Talsu spriegums” – Madars Auns