Valsts galvenā autoceļa A3 Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) posma 60,20km – 79,45km segas pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: AS „Ceļuprojekts”

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Binders”

Būvuzraugs: SIA „Firma L4”

Projektētāji – konstruktori: Ivo Pāss, Raitis Alksnis, Māra Cimdiņa, Alla Dmitrijeva, Alvis Narmonts, Gundars Lāviņš, Anna Bogdanova

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Lemminkainen Latvija”; SIA „Tilts”; SIA „KMK projekts”; SIA „Ailanti”; SIA „VRG profil”; SIA „Woltec”; SIA „Gaujas sapals”