Valsts galvenā autoceļa A12 Jēkabpils - Rēzekne - Ludza - Krievijas robeža (Terehova) posma 114,34. – 125,14. km seguma pārbūve

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS “Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: SIA “Projekts 3” – Mārtiņš Rozentāls, Ģirts Šķupelis

Galvenais būvuzņēmējs: AS “A.C.B.”

Būvuzraugs: AS “Ceļu inženieri”

Projektētāji – konstruktori: SIA “Projekts 3” – Mārtiņš Rozentāls, Ģirts Šķupelis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA “Ceļi un tilti”, SIA LLKU “Viadukts”, ZS “Lejas”, SIA “YIT Infra Latvija”, SIA “Baltijas Energomontāža”, IK “Valard”, SIA “M2”