Valsts galvenā autoceļa A10 Rīga – Ventspils posmos 20.06km – 23.84km un 36.49km – 38.57km segas pārbūve (pastiprināšana)

INŽENIERBŪVE

Adrese: Jūrmalas pilsētas un Babītes novada teritorija

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autori: AS „Ceļuprojekts”; SIA „BT Projekts”

Galvenais būvuzņēmējs: AS „A.C.B.”

Būvuzraugs: SIA „Ceļu inženieri”- Rihards Akimovs, Normunds Hāze, Inese Tamane, Andris Zilaucs

Projektētāji – konstruktori: AS „Ceļuprojekts” – Unda Kājiņa, Jānis Belajs, Verners Straupe; SIA „BT Projekts” – Andris Buliga

Galvenie darbuzņēmēji: AS „A.C.B.”- Dzintars Blumers, Dāvis Serdāns, Matīss Klāsons, Pēteris Jegorovs, Vladimirs Popovs, Gatis Klasiņš;  AS „LNK Industries”- Jānis Upmalis, Maksims Veretilo, Jevgenijs Belohvoščikovs;  SIA „Tilts”- Kirils Loškarjovs, Artjoms Maškovs