Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Baldonē, Baldones novadā