Pēteris Druķis

Pēteris Druķis

Pēteris Druķis

Kopš 2014.gada turpmāko profesionālo karjeru saista ar ilgtspējīgas būvniecības nodrošināšanu Latvijā un 2015. gada janvārī tika iecelts par Būvniecības valsts kontroles biroja direktoru. Ieguvis augstākā līmeņa izglītības inženierzinātņu jomās – mašīnbūvē, kvalitātes nodrošināšanā un darba aizsardzībā, kā arī sociālo zinātņu jomās – tiesību zinātnē un publiskā pārvaldē.