Modris Dadzis

Modris Dadzis

Modris Dadzis

“ERGO Insurance SE” Latvijas filiāles Tehnisko risku apdrošināšanas nodaļas vadītājs, no 1997. gada strādā apdrošināšanā, bijis AAS “Balta”  transporta speciālists,  “Trīs A brokers”  apdrošināšanas brokeris, AAS “Balta”  riska parakstītājs, Rīgas Industriālais Politehnikumā ieguvis tehniķa – tehnologa kvalifikāciju, RTU inženiera – mehāniķa kvalifikāciju un RTU sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē.