Jānis Šiliņš

Jānis Šiliņš

Jānis Šiliņš

RTU ieguvis būvinženiera kvalifikāciju 2010. gadā, un maģistra grādu ražošanas inženierzinības un vadība 2012. gadā.  10 gadu pieredze saliekamā dzelzsbetona konstrukciju projektēšanā un ražošanā.  Ražošanas uzņēmuma “Consolis Latvija” vecākais konstruktors. Aktīvi darbojas Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijā.