Egīls Emersons

Egīls Emersons

Egīls Emersons

Dipl. Ing. ,SIA  ”Materiāli” speciālists būvkonstrukciju hidroizolācijas jomā. Inženiera grādu ieguvis Rīgas Tehniskajā universitātē. Zināšanas būvkonstrukciju hidroizolācijas jomā papildinājis Vācijā pie Karlsruhes tehnoloģiju institūta pasniedzējiem. Autors regulārām publikācijām par hidroizolācijas risinājumiem izdevumā “Būvinženieris” un tic, ka zināšanas, kvalitatīvi materiāli un pareiza to iestrāde aizstās pelējuma smaku un ūdens sūkņus arī Latvijas pagrabos.