Antra Viļuma

Antra Viļuma

Antra Viļuma

Mg. Arch. Kopš 2012.gada saistīta ar darbu pie koka arhitektūras, veic pētījumu RTU doktorantūras studijās “Koka konstrukcijas Latvijas arhitektūrā”, piedalās koka būvniecības un zinātniskajās konferencēs.