Ainārs Paeglītis

Ainārs Paeglītis

Ainārs Paeglītis

dr.sc.ing., profesors, Rīgas Tehniskās universitātes Transportbūvju institūta direktors, Ceļu un tiltu katedras vadītājs, SIA “Inženierbūve” projektu vadītājs. Veicis tiltu projektēšanas un izpētes projektus,  Eirokodeksu adaptāciju un Nacionālo pielikumu izstrādāšanu. Bijis Starptautisko pētījumu projektu un programmu, Latvijas zinātņu padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas u.c. iestāžu projektu un programmu vadītājs. Starptautisku zinātnisko žurnālu redaktors un redkolēģiju loceklis, publikāciju un vairāku mācību grāmatu autors.