Biomasas (šķeldas) katlumājas izbūve Daugavas ielā 92A, Skrīveros