Foto – Uldis Andersons

Cecīļu ielas un Kumadas ielas krustojuma pārbūve,
Ieriķos, Drabešu pagastā, Amatas novadā

Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošana.
Anniņas, Pilskalni, Vidusskola, Gaujienas pagastā, Apes novadā

Ražošanas ēka
Valkas ielā 5, Smiltenē, Smiltenes novadā

Smiltenes Vecā parka rekonstrukcija un Vidusezera hidrotehniskās būves rekonstrukcija, ezera tīrīšana,
Vecajā parkā, Smiltenē, Smiltenes novadā

Šķeldas katlumāja
Dakstiņu ielā 1, Valmierā

Alojas Ausekļa vidusskolas Lielās skolas ēka,
Ausekļa ielā 1, Alojā, Alojas novadā

Jahtotāju servisa ēka
Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā