Mūsdienu mākslas un kultūras mantojuma centrs (Sabiles sinagoga, Valsts kultūras piemineklis) un Tūrisma informācijas centrs,
Strautu ielā 4 un 4A, Sabilē, Talsu novadā

Biroja telpas
Pils ielā 45 un Pils ielā 47, Ventspilī

Pasiekstes vējdzirnavas,
Vārves pagastā, Ventspils novadā

Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums
Peldu ielā 5, Liepājā

Jahtu ostas piestātne,
Vecajā Ostmalā 39, Liepājā

Liepājas reģionālās slimnīcas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums. 1.kārta un 3.kārta.
Slimnīcas ielā 25, Liepājā

Bērnu rotaļu laukums Ķirbītis
Kuldīgas pilsētas estrādē

Gājēju laipas un tiltiņa Pilsētas dārzā un skatu laukuma un gājēju laipas pie Baznīcas ielas 34, Kuldīgā atjaunošana,
Kuldīgas pilsētas dārzs un Baznīcas iela 34, Kuldīgā

Liepājas ostas ūdens infrastruktūras uzlabošana – hidrotehnisko būvju atjaunošana un pārbūve; Ostas vidējo vārtu pārbūve; Kuģu tauvošanās vietas izbūve; Brīvostas aizsargbūvju atjaunošana un pārbūve,
Liepājas osta

Dabas taku labiekārtojums teritorijā Bernātu parks,
Nīcas pagastā, Nīcas novadā

Sporta laukuma – skeitparka un velotrases izveide,
Jelgavas ielā 6, Saldū