SIA „Margret” ražošanas ēka

PĀRBŪVE

Adrese: Viestura iela 35, Jēkabpils

Pasūtītājs: SIA „Margret”

Projekta autors: SIA „Jēkabpils PMK” – Ineta Buka

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Jēkabpils PMK” – Māris Dimants

Būvuzraugs: Ivans Koreņiks

Projektētāji – konstruktori: Ineta Buka, Edgars Mucenieks, Mārtiņš Nikāzis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Demvar” – Vladimirs Demčenko; SIA „Klimat Komfort” – Aigars Lūkins; SIA „AG Parks” – Aivis Šteinbergs; AS „Latvijas Lifts  -Šindlers” – Vitolds Līkums; SIA „AGV Serviss” – Gints Lagzdiņš