Rīgas ielas pārbūve Salaspilī no „Silavas” līdz dzelzceļa pārbrauktuvei Autoceļa V33 „Saurieši-Salaspils” pārbūve posmā no km 5,163 līdz 6,613

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: Salaspils novada dome

Projekta autors: Valdis Caune

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „RERE VIDE” – Vjačeslavs Voropajevs

Būvuzraugs: SIA „BaltLine Globe” – Juris Ozols

Projektētāji – konstruktori: Valdis Caune, Žanete Salzirne

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „RERE VIDE” – Edgars Krastiņš, Jānis Nikāzis, Arnolds Semjonovs; SIA „Mārupes ceļinieks” – Uldis Sisenis; SIA „Alejas Projekti”- Ilze Briede; SIA „Tesla” – Dmitrijs Vdovičenko