Ražošanas ēka Valkas ielā 5, Smiltenē, Smiltenes novadā