Parka labiekārtošanas būvprojekts Jaunmārupē, Mārupes novadā, 2. kārta, Pavasaru bērnu laukums (bijušais nosaukums Pavasaru attīrīšanas iekārtas)