Pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upi Skrundā

Ainava

Adrese: Saldus iela 23, Skrunda

Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība

Projekta autors: SIA “PBT” – Velga Siliņa

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “AVA”

Būvuzraugs: SIA “Struņķkrogs” – Dainis Šēlis

Projektētājs konstruktors: SIA “PBT” – Velga Siliņa

Galvenais darbuzņēmējs: SIA “AVA”