Pasiekstes vējdzirnavas, Vārves pagastā, Ventspils novadā