Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā

INŽENIERBŪVE

Pieci objekti:

SIA “Strek” universāls ģenerālkravu un beramkravu pārkraušanas komplekss Krievu salā Rīgas brīvostā;

Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā – beramkravu laukumi;

Papildu infrastruktūras būvniecība Krievu salā – sliežu ceļi;

Putekļu žoga inženierbūves būvprojekts Zilā ielā 23, Rīgas brīvostā;

Putekļu žogs Zilā ielā 25, Rīga”.

 

Adrese: Zilā iela 25, Rīga

Pasūtītājs: Rīgas brīvostas pārvalde

Projekta autors: AS “Ceļuprojekts”

Galvenais būvuzņēmējs: Piegādātāju apvienība – vadošais partneris AS “A.C.B.” un SIA “8 CBR”

Būvuzraugs: SIA “Rīgas brīvostas flote” – Oskars Veidemanis, Edgars Pauls

Projektētāji – konstruktori: AS “Ceļu projekts” – Viktors Rautmanis, Rita Šteina; SIA “Konstruktionsgruppe Bauen Latvija” – Arnis Skrastiņš

Galvenie darbuzņēmēji: AS “A.C.B.”, SIA “Binders”, AS “LNK Industries”, SIA “Strek”, AS “Ceļu pārvalde”, SIA “Tilts”, SIA “Latvijas Energoceltnieks”