Meistaru ielas izbūve, Dārzniecības ielas un Siltumnīcu ielas rekonstrukcija Kuldīgā, Kuldīgas novadā I un II kārta

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: Kuldīgas novada pašvaldība

Projekta autors: PS „BM-Būvprojekts”

Galvenais būvuzņēmējs: PS „SC&I” – Jānis Jansons

Būvuzraugs: SIA „BaltLine Globe”

Projektētājs – konstruktors: Didzis Dāle, Jānis Mednis

Galvenie darbuzņēmēji: PS „SC&I” – Jānis Jansons; SIA „Grobiņas SPMK” – Ivo Puže; SIA „Sigma elektro” – Guntis Zēbergs