Lindenholma, 1.kārta, Malduguņu ielā 6, 8, 10 un 12, Mārupē