Liepājas reģionālās slimnīcas ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums. 1. un 3.kārta. Slimnīcas ielā 25, Liepājā