Gājēju laipas un tiltiņa Pilsētas dārzā un skatu laukuma un gājēju laipas pie Baznīcas ielas 34, Kuldīgā atjaunošana, Kuldīgas pilsētas dārzs un Baznīcas iela 34, Kuldīgā