Konferences partneri:

Konference “Būvē kvalitatīvi, inovatīvi un droši

2020.gada 12.martā

Izstāžu centrā “Ķīpsala”, Ķīpsalas ielā 8, Rīgā

Organizatoru atklāšanas uzrunas

 

10.00 – 10.30 Reģistrācija un rīta kafija
10.30 – 10.45 Edmunds Valantis, Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks

Normunds Grinbergs, Latvijas Būvnieku asociācijas prezidents

Mārtiņš Straume, Latvijas Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs

 

Būvniecības inovācijas – ārzemju ekspertu pieredze

 

10.45 – 11.15 Kā izvairīties no apslēptiem bojājumiem termiskās balkona ekspansijas dēļ

Benuā Matelē (Benoit Mathelet), starptautiskās produktu grupas vadītājs, Bādene-Virtemberga, Vācija

Prezentācijā stāstīs par FEM aprēķinu, betona termisko izplešanos un saraušanos, tās aprēķiniem. Kur parādās slēptie bojājumi? Piedāvātais risinājums, īpaši kompresijas moduļi.

 

11.15 – 11.45 Efektīvs risinājums infrastruktūras iekārtām ar PERI

Aleksandrs Dzikuns (Alexander Dzikun), PERI Infrastruktūras pārdošanas atbalsta nodaļas projektu vadītājs

PERI sistēmu pielietojums infrastruktūras objektos. Efektīvi PERI risinājumi, samazinot celtniecības laiku un darbaspēka izmaksas. Efektīva materiāla izmantošana, ņemot vērā sistēmu nestspējas īpašības.

 

11.45 – 12.15 Mūsdienīga pieeja ģeotehniskām problēmām – Keller komplekso risinājumu praktiskie piemēri

Aleksandrs Kvjatkovskis (Alexander Kwiatkowsky), projektēšanas un ražošanas būvinženieris SIA Keller Poland

Kopsavilkums par ģeotehniskajiem risinājumiem būvniecības gaitā, un divi praktisku situāciju pētījumi. Pirmais prezentētais projekts atrodas pilsētas centra vēsturiskajā daļā, kur ir problēma ar dziļās grunts stabilitāti, augstu pazemes ūdens līmeni un jaunās ēkas pamatu likšanu mīkstā gruntī. Otrais piemērs ir unikāls risinājums augsnes uzlabošanai ostas projektā ar plašu teritoriju, kur uzbūvēts jauns dziļais konteineru terminālis. Abos gadījumos parādīta mūsdienīga pieeja ģeotehniskajām problēmām, vienā darba vietā izmantojot vairākus ģeotehniskos paņēmienus.

 

12.15 – 12.45 BGGraspointner ilgtspējīga inovatīva tehnoloģija drenāžai, ceļam un dzelzceļam

Aleksejs Streļcovs (Alexey Strelzow), būvinženieris, korporatīvo klientu vadītājs BG-Graspointner GmbH, Vācija

Augstas veiktspējas betona kā videi draudzīga nākotnes produkta ražošana, raksturojums un priekšrocības. Produkta pielietošanas analīze starptautiskos projektos. Inovatīvas Filcoten drenāžas sistēmas, to dzīvescikla izmaksas un ilgtspēja.

 

Kafijas pauze – pusdienas 12.45 – 13.30

 

Būvniecības inovācijas – Latvijas ekspertu pieredze

 

13.30 – 13.50 Inovatīvs produkts RE-CON Zero rūpnīcām atpakaļ atdotā betona pārstrādei

Kaspars Kravalis, betona tehnologs, MAPEI AS, Norvēģija

Katru gadu pasaulē saražo 10 miljardus kubikmetru betona, no tiem 53 miljoni kubikmetru netiek iestrādāti un atgriežas atpakaļ betona rūpnīcās kā pārpalikumi. Atpakaļ atdotais betons ir smaga nasta betona rūpnīcām no izmaksu, ietekmes uz vidi un apstrādes viedokļa. Unikālais RE-CON Zero palielina atpakaļ atdotā betona vērtību, pārstrādājot to materiālos jauna betona ražošanai. Tā ir pilnīga bezatlikumu tehnoloģija, turklāt nav vajadzīgas papildu iekārtas.

 

13.50 – 14.10 Konstruktīvie risinājumi gandrīz nulles enerģijas ēku – privātmāju – projektēšanai

Normunds Mitko, SIA Saint-Gobain Celtniecības produkti valdes loceklis,

Andris Lujāns, SIA Saint-Gobain Celtniecības produkti valdes loceklis

Saint -Gobain jaunais konstrukciju katalogs, kurā doti risinājumi un ražotāja rekomendācijas gandrīz nulles ēku būvniecībā, atbilstīgi jaunajam LBN 002-19 siltumizolācijai un siltumtehnikai, kā arī grīdu risinājumiem un hidroizolācijai.

 

14.10 – 14.30 Uguns aizsardzības un apdares risinājumi koksnei iekšdarbos un ārdarbos

Arnis Pastars, SIA Tikkurila Mācību centra vadītājs

Uguns aizsardzības un apdares risinājumi koksnei. Uguns aizsardzības un apdares risinājumi koka būvizstrādājumiem un konstrukciju elementiem uguns aizsardzības klases paaugstināšanai līdz augstākajai B-s1,d0 atbilstīgi LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”.

 

Kafijas pauze 14.30 – 14.45
14.45 – 15.05 Praktiskā BIM izmantošana būvlaukumā

Ēriks Vītols, SIA BIM Solutions valdes priekšsēdētājs, būvinženieris, MBA, BIM menedžeris

Praktiska tālākizglītošana BIM tehnoloģijās celtniecības laikā. Tehnoloģijas, kuras palīdz speciālistiem celtniecības darbu izpildē, nodrošinot informāciju pareizajā vietā atbildīgajam cilvēkam uzskatāmā formā. Informācija par ierīcēm, kas palīdz būvniecības laikā, procesiem un BIM nepieciešamību celtniecībā.

 

15.05 – 15.25 BIM procesu ieviešana un nākotnes izaicinājumi

VAS Valsts nekustamie īpašumi – lektors tiek precizēts

Prezentācijā stāstīs par BIM procesu ieviešanu uzņēmumā, priekšrocībām, ieguvumiem un izaicinājumiem.

 

15.25 – 15.45 BIM zināšanu pārnese un kompetence veidošana būvniecības nozares digitālai pārveidei

Dainis Matulis, SIA Latvijas standarts sadarbības projektu vadītājs

Tehnoloģiju ietekmēti biznesa modeļi un procesi strauji mainās Latvijā un pasaulē. Izaicinājumus digitālai pārveidei rada procesu nesakritības uzņēmumos, kā arī speciālistu atšķirīgā gatavības pakāpe. Prezentācijā stāstīs par publisku iniciatīvu BIM formālās un neformālās izglītības atbalstam, paraugprakses popularizēšanai – līdz šim paveiktais un turpmākie plāni.

 

15.45 – 16.00 Jautājumi, atbildes. Apliecinājumu izsniegšana