Konditorejas izstrādājumu ražotne Madonā

PUBLISKĀ JAUNBŪVE

Adrese: Dārza iela 16, Madona

Pasūtītājs: SIA „Junge”

Projekta autors: SIA „B&L Projekti” – arhitekts Jānis Liepiņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Wolfsystem”

Būvuzraugs: SIA „Krāčupe” – Valdis Valainis

Projektētāji – konstruktori: SIA „B&L Projekti” – Jānis Irbe; SIA „C-Projekti”Leokādija Mihņeviča, Vika Siņicina-Kuļka; SIA „MA&RO” – Mārtiņš Aizpurs; SIA „Intergaz” – Svetlana Fjodorova; SIA „ DN Wats”- Dainis Lamberts; Erlands Stangainis

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Wolfsystem” – Juris Kozlovskis, Gints Gemzis; SIA „Halle–B” – Jānis Buļš; SIA „Genys”; „Kartagena” (Lietuva); GmbH „Miwe” (Vācija)