Andrejs Domkins

SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts valdes loceklis.
Latvijas Lauksaimniecības universitātē ieguvis inženierzinātņu maģistra grādu kokapstrādē.
40 gadu stāžs pasniedzēja darbā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Kokapstrādes katedrā.
Pieredze profesiju standartu un studiju programmu izstrādē.

 

 

 

 

Edvīns Grants

SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts pētnieks, ugunsaizsardzības inženieris. Latvijas Lauksaimniecības universitātes būvzinātņu doktorants – pēta ar ēku ugunsdrošību saistītas problēmas. Kopš 2019.gada Starptautiskās Ugunsaizsardzības inženieru biedrības biedrs. Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas un LVS/STK 30 Būvniecība biedrs.

Piecu gadu pieredze koksnes izstrādājumu ražošanas procesu atbilstības vērtēšanā un sertificēšanā, iegūta arī kvalitātes vadības vadošā auditora kvalifikācija. 10 gadu pieredze koka ēku izgatavošanā, projektēšanā un būvniecībā.

 

 

 

Tēma. Koka būvniecības kompetences paplašināšana – neatliekams uzdevums projektēšanā un būvlaukumā

Pēdējās desmitgadēs gan būvniecībā, gan koksnes produktu attīstībā ir ienākušas jaunas tehnoloģijas un materiāli, kā arī darba organizācijas metodes un rīki. Šī attīstība ir bijusi atrauta no nacionālā attīstības tempa nozarē, tādēļ šobrīd, kad koksne strauji atgriežas  būvniecībā, ļoti bieži gan projektos, gan būvniecības procesā vērojami nepārdomāti risinājumi, kas gan degradē šo lielisko materiālu, gan rada papildus izmaksas.