Nominācija ``Koka būve``

PII “Gaismiņa” moduļu tipa ēkas būvniecība, Komunālā ielā 7, Ķegumā

Atklātās publiskās slidotavas segtā jumta Pasta salā izbūve, Pasta salā 1, Jelgavā

Golfa kluba ēka, Golfa ielā 1, Piņķos, Babītes pagastā, Babītes novadā

Alūksnes stacijas šķūņa pārbūve, Jāņkalna ielā 52, Alūksnē, Alūksnes novadā