Ķekavas sākumskola

PUBLISKĀ JAUNBŪVE

Adrese: Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

Pasūtītājs: Ķekavas novada pašvaldība

Projekta autori: SIA „EJA” – Edgars Dzenis, Gunta Kupča-Matuzāne

Projekta komanda: SIA ‘’EJA’’ arhitekts Ivo Dzenis, datordizains Oskars Dzenis, Andris Sirmais, Jānis Zariņš

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „ABORA”

Būvuzraugs: SIA „P.M.G. Alpimora” – Aivars Žagars

Projektētāji – konstruktori: Būvkonstrukcijas: SIA ‘’Celmiņa būvkonstrukciju projektēšanas birojs ’’- Valters Celmiņš, Natālija Maslova, Vija Bratuškina. Inženierrisinājumi: Juris Kalniņš, Ilze Vāvere, Kārlis Karlaps, Natālija Kosolapova, Sergejs  Meitalovs, Kaspars Kvesko, Uldis Strauts, Gita Dāldere,  Sergejs Dons

Galvenie darbuzņēmēji:  SIA „Media Būve” – Deniss Kruks; SIA „Elteks” – Andris Gredzens;  SIA „Lafivents” – Oskars Indāns-Pudulis; SIA „Standard Latvija”- Anžela Bertasute- Rumka