Krišjānis Silickis

VAS Valsts nekustamie īpašumi vecākais BIM projektu vadītājs.
Vairāk nekā trīs gadu starptautiska pieredze darbā ar būvniecības informācijas modelēšanu, tās ieviešanu, vadlīniju izstrādi, kā arī kontroli. Vadījis semināru ciklu VNĪ izstrādāto BIM prasību praktiskā pielietošana publiskajiem pasūtītājiem. Vairāk nekā četru gadu pieredze būvkonstrukciju projektēšanā. Starptautiski strādājis ar Beth Israel Deaconess Medical Center iekštelpu komunikāciju skenēšanu, apstrādi un esošās situācijas modeļu izveidi jeb Scan to BIM, kas veiksmīgi izmantota koordinēšanai un būvdarbu plānošanai, lai ierīkotu jaunas inženierkomunikācijas.

 

Tēma. Jaunās tehnoloģijas kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošanā

Digitālo tehnoloģiju izmantošanai nākotnē ir izšķirīga nozīme ne tikai raugoties no projektu un būvniecības kvalitātes ilgtspējas viedokļa. Efektīvi tās pielietojot, iespējams sasniegt arī ievērojamu finansiālo ietaupījumu ilgtermiņā. It īpaši liela nozīme ir digitālo rīku izmantošanai kultūrvēsturisko ēku atjaunošanā, kas vienmēr ir tehniski sarežģīta – projektos ir daudz nezināmo faktoru, piemēram, Rīgas pils rekonstrukcijas laikā līdz šim veiktie atklājumi. Tieši šādu ēku atjaunošanā un pārbūvē BIM, tāpat arī citi digitālie rīki, palīdz būvniecībā iesaistītajām pusēm sadarboties ērtāk, ātrāk un elastīgāk.