Jahtotāju servisa ēka Ostas ielā 6, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā