New Hanza teritorijas infrastruktūras 2. un 3. kārtas izbūve. Gustava Kluča un Roberta Hirša ielas izbūve. Rīga, Roberta Hirša un Gustava Kluča iela