Gaujienas muižas parka teritorijas labiekārtošana. Anniņas, Pilskalni, Vidusskola, Gaujienas pagastā, Apes novadā