Gaujas tilta valsts reģionālā autoceļa P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 10,70 km pārbūve. Valsts reģionālais autoceļš P8 Inciems – Sigulda – Ķegums 10,70 km, Gaujas tilts

INŽENIERBŪVE

Pasūtītājs: VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Projekta autors: SIA „BT Projekts” – Andris Buliga

Galvenais būvuzņēmējs: SIA „Rīgas tilti”

Būvuzraugs: SIA „Ingway” – Ziedonis Zviedris

Projektētājs – konstruktors: SIA „BT Projekts” – Andris Buliga

Galvenie darbuzņēmēji: SIA „Rīgas tilti”