Firksu-Pedvāles muižas ēkas pārbūves un restaurācijas būvdarbi, „Pedvāle”, Abavas pagasts, Talsu novads.

Restaurācija

Firksu-Pedvāles muižas ēkas pārbūve un restaurācija

Adrese: Pedvāle, Abavas pagasts, Talsu novads

Pasūtītājs: biedrība Pedvāle

Projekta autori: SIA Arhitektoniskās izpētes grupa

Galvenais būvuzņēmējs: SIA Pretpils

Būvuzraudzība: SIA Warss+

Projektētāji-konstruktori: SIA Akvaleks projekts, SIA KC Projekti, J. Kalniņa inženieru birojs

Galvenie darbuzņēmēji: SIA Talsu Spriegums, SIA Labores 7 Ltd, SIA AE Lux

 

Skate “Gada labākā būve Latvijā 2019” sadarbībā ar PERI

Nominācija RESTAURĀCIJA

3.vieta