Ēkas pārbūve un teritorijas labiekārtojums Peldu ielā 5, Liepājā