Ēkas fasāde Rīgā

ATJAUNOŠANA

Adrese: Brīvības bulvāris 21, Rīga

Pasūtītājs: SIA “BB 21”

Projekta autori: Armands Francis, Valts Gūtmanis, Artis Gedrovics

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “BB 21”

Būvuzraugs: Egīls Morītis

Projektētājs konstruktors: Armands Francis

Galvenais darbuzņēmējs: SIA “BB 21”