Ēkas fasāde Rīgā

ATJAUNOŠANA

Adrese: Šķūņu iela 19, Rīga

Pasūtītājs: SIA “Skunu 19”

Projekta autors: Armands Francis

Galvenais būvuzņēmējs: SIA “RMC Architectural Management”

Projektētājs konstruktors: Armands Francis

Galvenais darbuzņēmējs: SIA “RMC Architectural Management” – Andrejs Rožkovs